Plotter Aydınger Kağıdı

Plotter Aydınger Kağıdı

Aydınger Kağıdı Nedir? Aydınger Kağıdı; parlak yüzeyli , yarı saydam, her çeşit yağdan arı, açık gri donuk renkte olan kağıt çeşididir. Aydınger Kağıdı Nerelerde Kullanılır? Aydınger kağıt; mimarların, mühendislerin, yapı çizimlerin resim çoğaltma kasıtı ile ve yeni fen lisesi müfredatına göre coğrafya proje çalışmalarında izohips haritalarının kopyalanmasında kullanılır. Aydınger kağıt, serigraf baskı için renk ayrımındada kullanılır. Baskıda bulunan renkleri ayırarak her renk değişik aydıngere basılır. Daha sonra serigraf kalıbı hazırlanırken aydınger yardımıyla ayrı ayrı renk…

devamı